رئیس جمهور در نشست مطبوعاتی با نخست وزیر پاکستان

دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 - 13:57

شناسه خبر: 109393