دولت، قوای دیگر، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی همه در کنار مردم بوده و هستند

شناسه خبر: 109360 -

شنبه 31 فروردين 1398 - 20:24

0% ...

شناسه خبر: 109360

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده