کار بخشهای دولتی در ترمیم زیرساختهای آسیب دیده کم نظیر است

شناسه خبر: 109356 -

شنبه 31 فروردين 1398 - 20:22

0% ...

شناسه خبر: 109356

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده