در جلسه هیات دولت : تاکید بر نقش وزارت خارجه و نفت در تقویت صندوق توسعه ملی

شناسه خبر: 109269 -

چهارشنبه 28 فروردين 1398 - 20:40

0% ...

شناسه خبر: 109269

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده