در جلسه هیات دولت : ملت و دولت در امتحان الهی سیل اخیر موفق بودند

شناسه خبر: 109265 -

چهارشنبه 28 فروردين 1398 - 20:32

0% ...

شناسه خبر: 109265

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده