در مراسم افتتاح طرح های شهری شهرداری تهران: از ابتدای انقلاب تردیدهایی برای ساخت مترو تهران مطرح می کردند؛ اما آیت الله هاشمی بر اجرای آن اصرار کرد/ در اوائل مجلس دوم، اجرای مترو تهران تصویب شد

شناسه خبر: 109135 -

يکشنبه 18 فروردين 1398 - 14:43

0% ...

شناسه خبر: 109135

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده