در روستای چن سبلی از توابع شهرستان آق قلا : مردم صبور و مقاوم این منطقه خواسته هایی به حق و بجا از دولت داشتند که برای حل آنها همه تلاش خود را بکار می گیریم

شناسه خبر: 108963 -

چهارشنبه 7 فروردين 1398 - 19:22

0% ...

شناسه خبر: 108963

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده