بازدید دکتر روحانی از بیت تاریخی امام خمینی(ره) در نجف اشرف

چهارشنبه 22 اسفند 1397 - 16:49

شناسه خبر: 108717