دیدار با سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت وطنی عراق

شناسه خبر: 108652 -

سه شنبه 21 اسفند 1397 - 12:10

شناسه خبر: 108652

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده