بازدید رئیس جمهور از شهرک فناوری پردیس

شناسه خبر: 108221 -

شنبه 4 اسفند 1397 - 11:15

شناسه خبر: 108221

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده