مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس : در عملیات بدر فقط یک هواپیمای عراقی را با پدافند زدیم؛ اما تا آخر فروردین 65 تعداد 150 هواپیمای عراقی را سرنگون کردیم

شناسه خبر: 108184 -

دوشنبه 29 بهمن 1397 - 19:31

0% ...

شناسه خبر: 108184

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی