در جلسه شورای اداری و افتتاح همزمان پروژه های اقتصادی و زیربنایی استان هرمزگان: با امید به آینده و وحدت و تلاش، از مشکلات عبور می کنیم

شناسه خبر: 108151 -

يکشنبه 28 بهمن 1397 - 23:33

0% ...

شناسه خبر: 108151

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی