در مراسم الحاق زیردریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش : الحاق زیردریایی فاتح به نیروی دریایی ارتش

شناسه خبر: 108141 -

يکشنبه 28 بهمن 1397 - 20:45

0% ...

شناسه خبر: 108141

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی