در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست/ دین با انتخاب حاصل می شود، نه با تحمیل

شناسه خبر: 107716 -

دوشنبه 1 بهمن 1397 - 09:31

0% ...

شناسه خبر: 107716

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات