افتتاح مرکز تروما و اورژانس ۱۵۲ تختخوابی شهید نبوی گرگان با حضور رئیس جمهور

سه شنبه 25 دی 1397 - 10:30

شناسه خبر: 107661