دکتر روحانی در جلسه توسعه و افتتاح همزمان پروژه های زیربنایی و اقتصادی استان گلستان

شناسه خبر: 107635 -

دوشنبه 24 دی 1397 - 16:32

شناسه خبر: 107635

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده