دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی

شناسه خبر: 107545 -

دوشنبه 17 دی 1397 - 09:18

شناسه خبر: 107545

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده