دولت آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات را اصلاح کرد

ھیات دولت در جلسه روز چهارشنیه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی، رئیس جمھوری، آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات را اصلاح کرد.

شناسه خبر: 107434 -

چهارشنبه 5 دی 1397 - 15:35

به موجب اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات، اخذ گواھی تأیید صلاحیت ایمنی توسط پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از اقلام اطلاعاتی استعلام ارزیابی پیمانکاران، به قانون برگزاری مناقصات اضافه شد.

 دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ھند تعیین شد

ھیات وزیران در ادامه، وزارت امور خارجه را به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمھوری اسلامی ایران با کشور ھند تعیین کرد.

 طرح بھسازی ناوگان راه آھن مشمول مجوز تأمین سھم 15 درصدی تسھیلات خارجی می شود

دولت با پیشنھاد وزارت راه و شھرسازی مبنی بر اضافه کردن طرح «بھسازی ناوگان راه آھن» به فھرست طرح ھای ریلی مشمول تأمین 15 درصدی سھم کارفرما از تسھیلات خارجی موافقت کرد.

شناسه خبر: 107434

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده