در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: ایران سد بزرگی در برابر سوداگران خشونت است/به تحریم‌کنندگان هشدار می‌دهم اگر توانایی‌های ما در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم در خاستگاه آنها ضربه‌ای ببیند؛ شما نخواهید توانست از زیر آوار مواد مخدر، پناهجویان و بمبها و ترورها به سلامت خارج شوید

شنبه 17 آذر 1397 - 12:44

شناسه خبر: 107172