در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: ایران قربانی تروریسم و امروز آمریکا و غرب، پناهگاه تروریستها است/ اقدامات تروریستی تروریست ها کوچکترین خللی در عزم و اراده دولت و ملت ایران برای مبارزه بی امان با تمامی اشکال تروریسم وارد نکرده است

شناسه خبر: 107168 -

شنبه 17 آذر 1397 - 12:39

شناسه خبر: 107168

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده