در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی: مبنا قلدری و منافع آمریکا نیست؛ احترام به حقوق و منافع ملتهاست/ راه انسانها را انبیاء و خرد انسانی تعیین کرده است

شناسه خبر: 106951 -

شنبه 3 آذر 1397 - 13:06

شناسه خبر: 106951

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده