رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به 4 وزیر پیشنهادی

شنبه 5 آبان 1397 - 16:20

شناسه خبر: 106673