دکتر ابتکار در «کارگاه آموزشی نقش زنان در تغییر اقلیم و تاب آوری محیط زیستی»:

آثار تغییر اقلیم بر معیشت، اقتصاد، کشاورزی و سلامت را باید در برنامه ریزی ها مد نظر قرار دهیم/ در حال پیاده و نهایی کردن سند ارتقاء وضعیت زنان است/ گسترش مباحث آموزشی مرتبط با تغییر اقلیم از فرد محوری به خانواده محوری ضروری است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: زنان امروز می توانند با اصلاح نگرش ها و سبک زندگی و تاثیر گذاری بر برنامه‌ریزی‌ها، نقش خود را به عنوان بازیگران اصلی در تحول جامعه ایفا کنند و در موضوعاتی مانند حفاظت از محیط زیست و تاب آوری در برابر تغییرات اقلیم تاثیرگذار بوده و عامل تغییر به نفع شرایط نوین و بهره گرفتن از دانش روز در سیاست‌گذاری ها باشند.

شناسه خبر: 106612 -

يکشنبه 29 مهر 1397 - 12:26

دکتر معصومه ابتکار روز یکشنبه در «کارگاه آموزشی نقش زنان در تغییر اقلیم و تاب آوری محیط زیستی» که با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه تهران برگزار شد، اظهارداشت: امروز زنان روستائی در کشاورزی نقش بسیار جدی ایفا می کنند و دغدغه فراوانی برای تامین معیشت و امنیت غذایی خود و سایر مردم دارند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: امروز زنان روستایی به خوبی تغییرات آب و هوایی و شرایط اقلیمی را بر تولید و محصولات خود می بینند و تصویر ذهنی آنان به سمت افزایش خشکسالی‌ها و کاهش میزان بارندگی‌ها رفته است.

دکتر ابتکار با بیان اینکه تغییرات اقلیمی تاثیرات جبران ناپذیری بر کشاورزی، تولیدات، منابع آب و خاک دارد و باعث بروز پدیده‌هایی مانند مهاجرت از روستا و حاشیه نشینی در شهرها خواهد شد، خاطرنشان کرد: تغییر اقلیم، آب و حفاظت از منابع پایه مسئله روز کشور و دنیا بوده و موضوعی است که مستقیما به آینده ما ارتباط پیدا می کند، از اینرو تغییر اقلیم یکی از موضوعاتی است که در برنامه ریزی برای عدالت جنسیتی موثر است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه باید آثار تغییر اقلیم بر معیشت، اقتصاد، کشاورزی و سلامت را در برنامه ریزی ها مد نظر قرار دهیم، تصریح کرد: اگر در برنامه ریزی کلان و راهبردی کشور به این موضوعات توجه نکنیم، یعنی سازگاری و تاب آوری جامعه را در برابر تغییر اقلیم ارتقا ندهیم و برنامه‌ریزان و سیاست گذاران نسبت به موضوع تغییر اقلیم و آثار آن بر اقتصاد، جامعه و سلامت عدم آگاهی و شناخت داشته باشند، حتما دچار آسیب و خسران در کلان شاخصه های اقتصادی و انسانی کشور خواهیم شد.

دکتر ابتکار  با بیان اینکه در ماده 101 قانون برنامه ششم به موضوع عدالت جنسیتی تاکید دارد، افزود: یکی از محورهای مهم در برنامه‌ریزی برای عدالت جنسیتی توجه به پدیده هایی است که بر وضعیت زنان اثر مستقیم دارد و موضوع تغییر اقلیم و آب از این دست پدیده ها هستند که اثر مستقیم بر زندگی، معیشت و سلامت زنان دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه باید در برنامه‌ریزی‌های محلی، منطقه ای و ملی به این موضوع توجه جدی داشته باشیم، گفت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در استان های کشور در حال پیاده و نهایی کردن سند ارتقاء وضعیت زنان است و هر استان در این راستا مطابق شرایط خود و با توجه به روند تغییر اقلیم باید بتواند برای بهبود و ارتقا وضعیت زنان وخانواده در شاخص هایی که در ستاد ملی زن و خانواده به تصویب می رسد اقدام کرده و حرکت روبه رشدی را ایجاد کند.

دکتر ابتکار با بیان اینکه زنان در این عرصه نقش آفرین و تاثیرگذار هستند، اظهار داشت: امروز زن روستائی می تواند با آموزش کشاورزی سازگار با محیط زیست، توان افزایی و تغییر سبک زندگی نقش موثری در اصلاح الگوی کشت داشته باشد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاههای مسئول طرح «استانداردسازی محصولات کشاورزی و تولید محصولات سالم ارگانیک» را دنبال می کند، گفت: توجه به بهره وری آب و اصلاح الگوی مصرف آب از اهداف این طرح است و بسیار مورد استقبال زنان کشاورز قرار گرفته است.

دکتر ابتکار با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا مباحث آموزشی مرتبط با تغییر اقلیم را از فرد محوری به خانواده محوری گسترش دهیم، تاکید کرد:.خانواده نقش حائز اهمیتی در هم افزایی برای تغییر نگرش، فرهنگ و سبک زندگی ایفا می‌کند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه متاسفانه در جامعه جهانی دولت ها توجه جدی به تغییرات اقلیمی و آثار و تبعات آن ندارند، خاطرنشان کرد: امروز شاهد آثار تبعات تغییر اقلیم در گسترش خشونت ها و جنگ ها در جهان هستیم و در این راستا باید با ایجاد یک همگرایی با جامعه جهانی با این پدیده مقابله کنیم.

دکتر ابتکار با بیان اینکه کارگروه اصلاح الگوی مصرف در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در راستای تدوین نقش زنان در این موضوع تلاش می کند، اظهار داشت: باید تلاش کنیم در راستای جلوگیری از اسراف و هدر رفت منابع آب گام برداریم و در این زمینه تشکل ها و دانشگاهیان وظیفه سنگینی بر دوش دارند.

شناسه خبر: 106612

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده