تقدیم استوارنامه سفیر آفریقای جنوبی

شناسه خبر: 106529 -

سه شنبه 24 مهر 1397 - 12:45

شناسه خبر: 106529

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی