تقدیم استوارنامه سفیر قطر

شناسه خبر: 106528 -

سه شنبه 24 مهر 1397 - 12:43

شناسه خبر: 106528

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی