تقدیم استوارنامه سفیر سنگال

شناسه خبر: 106525 -

سه شنبه 24 مهر 1397 - 12:39

شناسه خبر: 106525

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی