در جلسه هیات دولت : نهاد مالی اروپا گام مهمی است؛ بقای برجام در گرو روابط عادی اقتصادی با ایران است

چهارشنبه 11 مهر 1397 - 16:21

شناسه خبر: 106416