دکتر روحانی در دیدار دبیرکل سازمان ملل

شناسه خبر: 106335 -

چهارشنبه 4 مهر 1397 - 23:48

شناسه خبر: 106335

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی