دکتر روحانی در نشست خبری با رسانه های بین المللی

شناسه خبر: 106326 -

چهارشنبه 4 مهر 1397 - 21:53

شناسه خبر: 106326

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی