دکتر روحانی در دیدار نخست وزیر ژاپن

شناسه خبر: 106322 -

چهارشنبه 4 مهر 1397 - 21:46

شناسه خبر: 106322

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی