دکتر روحانی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی ان بی سی آمریکا

شناسه خبر: 106276 -

چهارشنبه 4 مهر 1397 - 06:59

شناسه خبر: 106276

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی