دکتر روحانی در دیدار نخست وزیر نروژ

شناسه خبر: 106264 -

چهارشنبه 4 مهر 1397 - 00:10

شناسه خبر: 106264

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی