رئیس جمهور در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل

شناسه خبر: 106258 -

چهارشنبه 4 مهر 1397 - 00:09

شناسه خبر: 106258

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی