دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان

شناسه خبر: 106206 -

دوشنبه 2 مهر 1397 - 23:30

شناسه خبر: 106206

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی