دکتر روحانی در دیدار رییس کمیته بین المللی المپیک

شناسه خبر: 106200 -

دوشنبه 2 مهر 1397 - 23:10

شناسه خبر: 106200

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی