دکتر روحانی در دیدار رییس جمهور کوبا

شناسه خبر: 106195 -

دوشنبه 2 مهر 1397 - 20:10

شناسه خبر: 106195

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی