مصاحبه در فرودگاه مهرآباد پیش از ترک تهران به مقصد نیویورک به منظور شرکت در هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل

شناسه خبر: 106155 -

يکشنبه 1 مهر 1397 - 11:23

شناسه خبر: 106155

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی