رییس جمهور در مراسم بازگشایی مدارس و آغاز سال جدید تحصیلی:

شناسه خبر: 106154 -

يکشنبه 1 مهر 1397 - 11:21

شناسه خبر: 106154

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

- سخنراني ها