در جشنواره ملی شهید رجایی: به همه وزرا برای جذب بانوان و جوانان توصیه کرده ام/ مصرف باید معیار شود و دستگاه چابک، بهره ور و کم مصرف، تشویق شود

شنبه 17 شهريور 1397 - 16:53

شناسه خبر: 106022