در جشنواره ملی شهید رجایی: طی یکسال گذشته 174 زن در دستگاههای سراسر کشور در رده های مدیریت دولتی منصوب شدند

شناسه خبر: 106021 -

شنبه 17 شهريور 1397 - 16:52

0% ...

شناسه خبر: 106021

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده