در جشنواره ملی شهید رجایی: دولت نمی تواند از یکطرف با توطئه های آمریکا مقابله کند و از دو طرف دیگر با چپ و راست در داخل!/ روز آزمایش بزرگ ملی است؛ کسی فکر نکند با علیه دولت سخن گفتن محبوب می شود

شنبه 17 شهريور 1397 - 16:48

شناسه خبر: 106014