در جشنواره ملی شهید رجایی: امروز جنگ، جنگ اقتصادی و تبلیغاتی است و دولت در صف مقدم این جنگ است/ امروز روز گله، رقابت و انتقام نیست؛ ما در میدان مبارزه هستیم

شنبه 17 شهريور 1397 - 16:47

شناسه خبر: 106012