در جشنواره ملی شهید رجایی: حاکمان کاخ سفید از یکطرف هر روز علیه زندگی ملت ایران توطئه می کنند و از طرف دیگر دائم برای مذاکره واسطه می فرستند

شنبه 17 شهريور 1397 - 16:47

شناسه خبر: 106011