امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت دادگستری

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت دادگستری تفاهم نامه همکاری مشترک به منظور هم افزایی فعالیت ها و هماهنگی برای استفاده از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و سازمان های مرتبط در زمینه حقوق زنان و کودکان و حمایت از حقوق آنان به عنوان شهروند مورد حمایت خاص، امضا کردند.

شناسه خبر: 106000 -

شنبه 17 شهريور 1397 - 12:18

دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری روز شنبه در مراسم امضای این تفاهم نامه همکاری بر ضرورت اهتمام جدی طرفین بر انجام مفاد آن تاکید کردند.

این تفاهم نامه با توجه به نقش محوری خانواده در فرآیند اعتلای وضعیت زنان و کودکان در جامعه، با هدف پیشگیری از آسیب ها و تامین منافع عالیه کودکان و توجه ویژه به حقوق زنان، کودکان و خانواده و همچنین به منظور بسط و توسعه همکاری های علمی، آموزشی، پزوهشی و اجرایی در چارچوب اصول 10 و 21 قانون اساسی(ایجاد شرایط مساعد برای استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان)،  مواد 101 و 102 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور منعقد شده است.

بهبود قوانین و مقررات نظام حقوقی کشور جهت اعتلای وضعیت زنان، کودکان و خانواده، شناخت وضعیت حقوقی زنان، کودکان و خانواده، استخراج شیوه های علمی- کاربردی در حوزه های آموزشی و فرهنگی، استفاده از ظرفیت تشکل های مردم نهاد، انجمن های علمی و سازمان ها و افراد متخصص، ارتقاء آگاهی های حقوقی زنان و کودکان، تبیین و ترویج حقوق اسلامی در زمینه های مفاهیمی همچون عدالت جنسیتی، معیار های واقعی و الگوی زن مسلمان و توجه و اهمیت به بنیان خانواده از جمله محورهای موضوعی این تفاهم نامه همکاری است.

شناسه خبر: 106000

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده