دکتر روحانی در افتتاح مجتمع پتروشیمی پردیس

سه شنبه 13 شهريور 1397 - 13:13

شناسه خبر: 105924