دکتر روحانی در افتتاح و بازدید مجتمع پتروشیمی مرجان عسلویه

سه شنبه 13 شهريور 1397 - 11:26

شناسه خبر: 105915