همزمان با هفته دولت و توسط معاون حقوقی ریاست جمهوری انجام شد؛

رونمایی از پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

معاون حقوقی رییس جمهور همزمان با هفته دولت، پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور به آدرس اینترنتی www.DOTIC.ir را رونمایی کرد.

شناسه خبر: 105848 -

سه شنبه 6 شهريور 1397 - 17:08

در مراسم افتتاح پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور که روز سه شنبه برگزار شد ،وزیر دادگستری، دبیر هیات دولت، رئیس سازمان ملی استاندارد و معاونان حقوقی دستگاه های اجرایی، مدیران معاونان و مشاوران معاونت حقوقی رئیس جمهور، و جمعی از حقوقدانان حضور داشتند.
دسترسی به عنوان و اطلاعات پایه تمام قوانین و مقررات کشور، دسترسی به متن قوانین و مقررات مصوب تمام مراجع تصویب با آخرین تغییرات و اصلاحات، با امکان مشاهده فرآیند تصویب قوانین (مشروح مذاکرات) و نظریات مربوطه به تفکیک مراجع تصویب، تفکیک قوانین‌ و‌ مقررات معتبر از قوانین ‌و ‌مقررات غیر معتبر، جستجوی قوانین‌ و‌ مقررات بر اساس دستگاه مجری، رویت و دسترسی مستقیم به تفسیر آراء و نظرات مربوط به هر قانون و اجزای آن از امکانات این پایگاه ملی است.
همچنین تعیین و ارائه وضعیت یک قانون یا مقرره، از حیث اعتبار، اصلاح، لغو، موقت یا آزمایشی بودن (به تفکیک مواد و تبصره‌های آن)، ارائه تاریخ‌های تصویب، ابلاغ، انتشار و اجرای هر قانون یا مقرره، سطح‌بندی انواع قوانین و مقررات از حیث سلسله مراتب آنها نیز در این پایگاه امکانپذیر است.
امکان اختصاص یادداشت‌های عمومی و مدیریتی برای هر یک از مدخل‌های یک قانون یا مقرره در سیستم، ساختاربندی قوانین‌ و ‌مقررات (برای دسترسی سریع به اجزای مورد نظر در هر قانون یا مقرره و اعمال موارد تنقیحی در هر جزء)، انتشار الکترونیکی قوانین و مقررات جدیدالتصویب و تهیه مجموعه‌های قانونی براساس موضوع و دستگاه مجری نیز در این پایگاه میسر است.
علاوه بر آن طبقه‌بندی قوانین‌ و‌ مقررات به عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری (برای تعیین سطوح دسترسی کاربران)، امکان تصویربرداری از متون قوانین ‌و ‌مقررات مورد نظر و استفاده آن برای مستندسازی امکان دسترسی رایگان قضات، وکلا، اساتید، محققین، دانشجویان و هر یک از آحاد مردم به پایگاه اطلاعاتی قوانین و‌ مقررات (از طریق سایت اینترنتی) و به‌روزرسانی مستمر و روزانه اطلاعات موجود در سامانه از جمله اهداف راه اندازی این سامانه به شمار می آید.

شناسه خبر: 105848

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده