دکتر واعظی در دیدار با وزیر حمل و نقل و فناوری های نوین جمهوری آذربایجان

شنبه 6 مرداد 1397 - 20:30

شناسه خبر: 105455