دکتر روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید نپال

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 - 13:23

شناسه خبر: 104381