دکتر روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید نیوزیلند

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 - 12:52

شناسه خبر: 104369